Bắc Ninh giao ban công tác báo chí, xuất bản quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/ 2013

Thứ tư, 03/07/2013 14:09

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2013.

img

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong quý II, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông đều bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích và phù hợp với đối tượng phục vụ; bám sát các sự kiện quan trọng của tỉnh và các địa phương; thông tin đã phản ánh đầy đủ diễn biến về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: ít tin bài mang tính nghiên cứu, bình luận, dự báo, phản biện xã hội…
 
Trong quý III, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan báo chí và xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị để tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện; tập trung tuyên truyền đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến; tích cực tuyên truyền đấu tranh chống hàng giả, các mặt hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các giải pháp phòng chống lụt bão; giải pháp kiềm chế tăng giá, nhất là sau đợt điều chỉnh lương; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện văn hóa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông; tiếp tục tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tham mưu UBND tỉnh phê quyệt quy định nhuận bút trên địa bàn tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển phát thanh, truyền tình tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030…
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top