Bắc Ninh: Chuyển đổi số tạo cơ hội đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội

Thứ ba, 13/12/2022 19:35

Ngày 13- 12, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức đánh giá kết quả triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì.

bacninh.jpg

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số, Bắc Ninh sớm tiếp cận chủ trương của Chính phủ, chủ động ban hành Nghị quyết số 52 về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với ba trụ cột chính: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Cùng với đó tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, đề án…nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số. Đến nay tất cả Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cấp huyện được thành lập, kiện toàn; 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Tổ công nghệ cộng đồng và thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Hạ tầng viễn thông, CNTT, trung tâm dữ liệu được đầu tư đồng bộ, hiện đại; các cơ quan Đảng, Nhà nước được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng 4G được phủ sóng rộng khắp toàn tỉnh; 100% các thôn, khu phố được cáp quang hóa, an toàn thông tin được bảo đảm. Các hệ thống thông tin dùng chung như quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống camera giám sát, ứng dụng phản ánh kiến nghị... hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hiện tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử cấp tỉnh đạt 93,74%; cấp huyện đạt 92,39%, cấp xã đạt 94,66%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80,05%. Tỷ lệ tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên thiết bị di động của toàn tỉnh đạt 90,31%. Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai các nội dung chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ. Nhấn mạnh  chuyển đổi số tạo cơ hội đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 52 và Kế hoạch số 313 để triển khai, thực hiện; thường xuyên nâng cấp, cập nhật, thông tin truyền thông về chuyển đổi số, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chủ động bố trí nhân lực CNTT, kinh phí thực hiện chuyển đổi số. Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các dự án liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế quản lý, phối hợp về đường truyền và hội nghị trực tuyến.

Riêng Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, triển khai theo các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh; chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm thủ tục cấp CCCD; đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tài khoản dịch vụ công…

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top