Bạc Liêu: Phát huy vai trò trạm truyền thanh cơ sở trong công tác thông tin và truyền thông hiện nay

Thứ tư, 31/10/2012 10:27

Truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng, là người bạn không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư. Bởi đó chính là cánh tay nối dài của hệ thống phát thanh, thông tin kịp thời những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về xây dựng nông thôn mới… đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

img

Ảnh minh họa

Từ ngày tỉnh Bạc Liêu được tái lập, hệ thống truyền thanh cơ sở được quan tâm nâng cấp; đội ngũ những người phụ trách các trạm truyền thanh cũng được tuyển chọn để đảm đương công tác này. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong 15 năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống thông tin và truyền thông, trong đó có các trạm truyền thanh cơ sở.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thì hệ thống truyền thanh tỉnh Bạc Liêu vẫn còn gặp nhiều bất cập. Mặc dù các xã, thị trấn đều được trang bị cho trạm truyền thanh máy tăng âm công suất từ 250W đến 800W, có 298 cụm đầu thu không dây, số còn lại là các trạm có dây, nhưng có trên 1/4 số trạm không hoạt động được do hư hỏng thiết bị, không có cán bộ kỹ thuật vận hành, một số địa phương cán bộ xã kiêm nhiệm, nên việc sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất, nội dung, kinh phí còn hạn chế. Do đó chất lượng hoạt động chưa đồng đều, chưa phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra.

Nhận thức sâu sắc vai trò của trạm truyền thanh cơ sở, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với UBND huyện, thành phố và một số Sở, ngành đề ra lộ trình phát triển các trạm truyền thanh cơ sở. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể là: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở và Đầu tư cơ sở vật chất cho trạm truyền thanh.
 
Phát huy kết quả đã đạt được, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp trong  việc quản lý các trạm truyền thanh cơ sở, phấn đấu đến năm 2015, hệ thống trạm truyền thanh cơ sở được nâng cấp các thiết bị, bổ sung cán bộ có năng lực hoạt động để đưa truyền thanh cơ sở thật sự là phương tiện thông tin – truyền thông đắc lực trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top