Bạc Liêu: Gần 400 đại biểu được tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Thứ hai, 28/06/2021 11:10

Trong 2 ngày (25 - 26/6), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bạc Liêu tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 150 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu.

Bac-Lieu-tap-huan-GD2.jpg

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên và thành viên

Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện, thị.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến một số thông tin nghiệp vụ về nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2). Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra, phiếu điều tra, phương pháp thu thập thông tin; nhiệm vụ của điều tra viên. Hướng dẫn phiếu điều tra cá thể và phiếu điều tra Tôn giáo, tín ngưỡng. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm điều tra cá thể và điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Theo kế hoạch của Cục Thống kê tỉnh, từ ngày 23 - 28/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 400 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện, thành, thị. Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đối tượng điều tra của giai đoạn này là các cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ tiếp tục được triển khai từ ngày 1/7/2021.

 

Nguồn: baobaclieu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top