Bắc Kạn: Ưu tiên nguồn lực cho các danh mục chuyển đổi số cấp thiết

Thứ bảy, 29/04/2023 14:49

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại Phiên họp lần thứ nhất năm 2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

510c962aa80d6c53351c-20220915095217.jpg 

Năm 2022, các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số của tỉnh cơ bản hoàn thành, trong đó nhiều mục tiêu đạt và vượt so với kế hoạch: Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt 77% (mục tiêu 70%); tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 100% (mục tiêu 70%); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% (mục tiêu 80%)... Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ “Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng tới 100% cấp xã”. UBND các huyện, thành phố đã lựa chọn và triển khai thí điểm chuyển đổi số tại ít nhất 01 xã/thị trấn trên địa bàn.

Những hạn chế trong hoạt động chuyển đổi số gồm: Việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; tỷ lệ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến của một số đơn vị, địa phương chưa đạt. Trung tâm dữ liệu của tỉnh chưa được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống thanh toán điện tử trên hệ thống Paygov còn bất cập...

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh xây dựng nhiệm vụ năm 2023 với các mục tiêu cụ thể về phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số: 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 50% số dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ bí mật nhà nước); tỷ lệ số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh tại Bộ phận một cửa các cấp (sau khi hoàn thành hợp nhất Cổng thông tin giải quyết TTHC của tỉnh) đạt 100%; tạo lập một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng tâm của tỉnh...

Tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng năm 2030; Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Sở Tài chính trình bày Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Các đại biểu thảo luận dự thảo Kế hoạch, bàn giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2022 – 2025, tập trung vào những nội dung như: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; danh mục nhiệm vụ cấp thiết; cân đối nguồn lực; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh nêu rõ: Phải xác định rõ mục đích và nội dung hoạt động chuyển đổi số, từ đó xác định kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong cả giai đoạn và từng năm. Kinh phí ưu tiên cho những nhiệm vụ cần thiết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh các kế hoạch, báo cáo về nhiệm vụ chuyển đổi số và tờ trình trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Các sở, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết, xác định rõ các nhiệm vụ cần thiết phải đưa vào danh mục, nhiệm vụ nào cần giãn tiến độ hoặc lồng ghép thực hiện. Xây dựng kế hoạch về cơ sở dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung về chuyển đổi số đã được sàng lọc, lựa chọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ngành chủ động thực hiện; các địa phương trao đổi, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt nhất.../.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top