Bắc Kạn: UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mua, bán nông sản trên sàn TMĐT của các doanh nghiệp bưu chính

Thứ tư, 05/10/2022 19:01

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 7490/UBND-NNTNMT chỉ đạo thực hiện mua, bán các sản phẩm nông sản của các hợp tác xã, các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trên sàn thương mại điện tử của các doanh nghiệp bưu chính.

510h5.jpeg

Để hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi vào cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian, vừa nâng cao đời sống vật chất, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, vừa đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hướng tới tạo dựng một kênh tiêu thụ an toàn, hiệu quả, bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các hợp tác xã, các doanh nghiệp, các hộ sản xuất nông nghiệp tại các xã, phường, thị trấn đưa hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính. Phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho các hộ sản xuất nông nghiệp đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn chủ động đề xuất, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tự https://voso.vn và https://postmart.vn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thu thập thông tin các hộ sản xuất nông nghiệp, đào tạo, tập huấn, tạo lập tài khoản thanh toán, tài khoản mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử và hoạt động tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Cung ứng đủ người, phương tiện vận chuyển, đóng gói hàng hóa đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) thuộc phạm vi quản lý, tăng cường mua sản phẩm nông sản của tỉnh trên sàn thương mại điện tử, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mỗi tháng mua ít nhất 01 (một) sản phẩm hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử https://voso.vn/dac-san-bac-kanbkn-s1096, https://backan.voso.vn, cài đặt app voso của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, https://postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn việc triển khai hướng dẫn, đào tạo hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm nông sản đưa lên cửa hàng số để bán trên sàn thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật. Hằng tháng tổng hợp, báo cáo số liệu về số hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bán hàng trên sàn thương mại điện tử, số lượng, sản phẩm hàng hóa đã bán trên sàn thương mại điện tử, báo cáo UBND tỉnh.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện mua, bán các sản phẩm nông sản của các hợp tác xã, các hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử của các doanh nghiệp Bưu chính.

Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và Nhân dân mua, bán các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử. Kịp thời phản ánh những đơn vị, cá nhân, hộ gia đình điển hình trong việc đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Theobackan.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top