Bắc Kạn tập trung chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm

Thứ tư, 26/04/2023 18:42

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có 42 nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số với tổng kinh phí trên 66,8 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chuyển đổi số được sàng lọc, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo hiệu quả đồng bộ, bảo đảm đúng thực chất.

z3818018377631ee343105b53d7a3f4c9f521f49fc3246j-fd4da5360920.jpg

Ứng dụng “Quản lý hồ sơ giáo dục điện tử” hiện đang thí điểm ở một số trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn. Việc triển khai quản lý hồ sơ điện tử đã góp phần giúp các cơ sở giáo dục dễ dàng kiểm soát các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dạy và học, quản lý kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại. Các hồ sơ như: Kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, sổ chủ nhiệm, sổ đánh giá xếp loại, học bạ, danh sách hoàn thành chương trình, danh sách học sinh tốt nghiệp... đều được số hóa; việc đánh giá, tổng kết hoàn toàn tự động đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Cán bộ quản lý, giáo viên không phải thực hiện thủ công, mua các mẫu sổ điền tay và in ấn một số loại hồ sơ không quy định lưu trữ vĩnh viễn gây tốn kém. Đây là một trong những danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai và mang lại hiệu quả bước đầu.

Việc chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong thời qua đã giúp Chỉ số xếp hạng DTI của tỉnh Bắc Kạn tăng đáng kể. Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh đạt 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 55%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 30%. UBND các huyện, thành phố đã lựa chọn và triển khai thí điểm chuyển đổi số tại ít nhất 1 xã/thị trấn trên địa bàn. Mạng lưới viễn thông kết nối thông suốt 3 cấp phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023 được xác định là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi nhận thức, cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, bảo đảm an toàn an ninh mạng, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số, chuyển đổi kỹ năng trong môi trường số... Phấn đấu tạo lập một số cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành trọng tâm của tỉnh, mở và chia sẻ dữ liệu ít nhất 1 lĩnh vực cho các hệ thống thông tin có nhu cầu khai thác.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu cho các CSDL đã triển khai như: Số hóa tài liệu; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; CSDL đất đai; CSDL môi trường; CSDL tài nguyên môi trường; CSDL ngành giáo dục; CSDL quản lý giấy phép lái xe; CSDL về giá; CSDL hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử người dân; CSDL công chứng; CSDL quy hoạch xây dựng; CSDL du lịch. Xem xét, triển khai 9 CSDL mới: CSDL kinh tế - xã hội của tỉnh; CSDL về công tác dân tộc; CSDL tiền lương; CSDL bệnh án điện tử; CSDL ngành Công thương; CSDL hồ sơ giải quyết TTHC; CSDL giáo dục nghề nghiệp - đào tạo nghề...

Các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh tập trung vào xây dựng và phát triển dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin, hướng tới mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số một cách tổng thể, toàn diện, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, trước tiên, phải xác định rõ mục đích chuyển đổi số nhằm phục vụ doanh nghiệp, người dân; cung cấp thông tin cho người dân, du khách; nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Nội dung chuyển đổi số gồm: Nhóm nền tảng chuyển đổi số; hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; nhóm phục vụ cải cách hành chính; nhóm thu hút đầu tư; nhóm phục vụ nâng cao hiệu quả làm việc. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, bố trí kinh phí ưu tiên cho những nhiệm vụ cần thiết./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top