Bắc Kạn: Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” từ 1/7/2023

Chủ nhật, 02/07/2023 11:11

Ngày 27/6/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 40/KH-UBND nêu rõ Kế hoạch Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/10/2023. Việc tổng kết Chiến dịch được tổ chức lồng ghép vào Hội nghị hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. 

20230703-pg2.png

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Backan.gov.vn

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu: Phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng DVCTT trên toàn tỉnh đạt: 

-Về tỷ lệ cung cấp DVCTT: 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT, trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình. 

- Về tỷ lệ phát sinh DVCTT: 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%. 

- Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%. 

Đồng thời, Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp phải thực hiện để đạt được các mục tiêu nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn được giao nhiệm vụ theo dõi kiểm tra, kịp thời đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các cấp và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.  

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top