Bắc Giang: Triển khai IPv6 cho cơ quan Đảng, Nhà nước

Thứ sáu, 18/05/2018 15:03

Ngày 18/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Giang đã tổ chức hội nghị triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tham dự hội nghị có ông Trần Minh Chiêu – Giám đốc Sở TT&TT cùng đại diện các Sở, ngành; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nằm trong Kế hoạch triển khai IPv6 trong các cơ quan nhà nước năm 2018 của Sở TT&TT theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, để hỗ trợ khối các cơ quan Đảng, Nhà nước triển khai ứng dụng thế hệ địa chỉ IPv6 theo các quy định pháp luật hiện hành và theo lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 gồm 3 giai đoạn, đến nay là giai đoạn 3- Giai đoạn chuyển đổi (2016-2019) đó là: hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng IPv6 quốc gia, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam, đảm bảo cho Internet Việt Nam hoạt động một cách an toàn, tin cậy với địa chỉ IPv6 (hoàn toàn tương thích với IPv6); Mạng lưới tổ chức, doanh nghiệp, Mạng chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức sử dụng và cung cấp dịch vụ với IPv6.
 
Tại hội nghị, các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở TT&TT cũng là Báo cáo viên đã trình bày về công tác triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước như: Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; các quy định về triển khai IPv6 trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; kết quả triển khai IPv6 của Việt Nam; thúc đẩy triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước và hướng dẫn triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của khối các cơ quan Đảng, Nhà nước gắn với việc triển khai Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến…
 
Những nội dung tuyên truyền tại hội nghị do Sở TT&TT truyền đạt cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả về quản lý nhà nước về sự cần thiết việc chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 phù hợp với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT, tầm quan trọng của việc triển khai, cung cấp các dịch vụ liên quan đến chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến hiện nay với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 các tên miền quốc gia “gov.vn”, các cơ quan Đảng, Nhà nước./.
Vân Khánh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top