Bắc Giang: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Thứ tư, 20/06/2018 11:04

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã triển khai hiệu quả chương trình, đặc biệt là hoạt động giảm nghèo về thông tin.

20180620-m03.jpg
 
Những năm qua, việc tập trung thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các huyện, xã nghèo được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang được thực hiện ngày càng có hiệu quả đến đối tượng là người nghèo, hộ nghèo trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên người nghèo là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em…với mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: 100% người nghèo nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc thoát nghèo; 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh thông qua các hình thức truyền thông, phương tiện nghe nhìn và 100% cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thông tin và truyền thông …
 
Thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm
 
Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin: Sở chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường đưa chương trình văn hóa, thông tin về cơ sở; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giúp người nghèo tiếp cận các chính sách giảm nghèo, phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương thoát nghèo. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo. Triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ làm thông tin cơ sở (mỗi năm tổ chức cho gần 500 cán bộ). Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền và xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên đề về công tác giảm nghèo bền vững như: thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững; phổ biến các kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm nghiệp; gương điển hình về giảm nghèo, thoát nghèo; kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp; những nỗ lực của đồng bào vùng sâu vùng xa vươn lên trong cuộc sống... Một số tác phẩm tiêu biểu: Giúp người yếu thế tiếp cận dịch vụ y tế; Dự án phát triển sản xuất tại Sơn Động - Thêm nguồn lực thoát nghèo; Cặp lá yêu thương tặng phụ nữ nghèo; Đồng Cốc giảm nghèo nhờ cây có múi; Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…(trên Báo Bắc Giang); Chương trình 30 A Sơn Động - Cú hích giảm nghèo bền vững; Hiệu quả Chương trình 135 ở Bắc Giang; Bắc Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng; Mặt trận Tổ quốc với công tác xóa đói giảm nghèo nhờ Chương trình 135; phát triển du lịch cộng đồng; việc xây dựng và phát triển cánh đồng mẫu… (trên Đài PT &TH tỉnh). Sở lựa chọn, cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình (do Bộ TT&TT chuyển về) có nội dung phù hợp, thiết thực để phát lại trên sóng Đài PT&TH tỉnh và Đài TT-TH các huyện Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Yên Dũng với hơn 4.800 phút.
 
Thực hiện hiệu quả các dự án từ CTMTQG giảm nghèo bền vững
 
Chương trình đã xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, rút ngắn được khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các vùng miền trong toàn tỉnh. Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông các xã: Liên Chung, Ngọc Vân, Phúc Sơn, Cao Xá của huyện Tân Yên; Cảnh Thụy, Đồng Việt, Lão Hộ, Nội Hoàng, Tân An của huyện Yên Dũng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới với tổng dự toán được phê duyệt là 3.800 triệu đồng (Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Trong đó: Ngân sách Trung ương 3.500 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 300 triệu đồng), được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2017. Năm 2016, Sở đã triển khai thực hiện xong việc xây mới Đài truyền thanh cho 05 xã thuộc huyện Yên Dũng gồm: Cảnh Thụy, Đồng Việt, Lão Hộ, Nội Hoàng, Tân An; năm 2016 được phân bổ 1.500 triệu đồng (vốn Trung ương) và giải ngân được 1.500 triệu đồng. Năm 2017, dự án được phân bổ 2.000 triệu đồng (nguồn vốn Trung ương theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh; nâng cấp xong cho 04 Đài truyền thanh xã thuộc huyện Tân Yên gồm: Liên Chung, Ngọc Vân, Phúc Sơn, Cao Xá với tổng giá trị thực hiện là 3.800 triệu đồng.
 
Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ, để kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, Sở phối hợp với các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ, giám sát và xác nhận trong năm 2016 là 31.439 đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của 153 xã thuộc 8 huyện, thành phố (trừ 02 huyện Lục Ngạn và Sơn Động) và năm 2017 là 33.775 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đầu thu theo quy định.
 
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao; chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư vẫn còn khá lớn, đời sống người nghèo nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Năm 2018 kinh phí thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được phân bổ là 900 triệu đồng để tạo sự chuyển biến mới trong công tác giảm nghèo, Sở TT&TT Bắc Giang tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đồng thời triển khai thực hiện các Dự án về giảm nghèo một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người./.
Trần Minh Chiêu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top