Bắc Giang: Sở TT&TT triển khai nhiều giải pháp thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thứ hai, 21/02/2022 15:00

Sáng 21/2, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

20220221142653-a.JPG

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2022, Sở TTTT tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/NQ-TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số (CĐS); duy trì thứ hạng nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước về chỉ số đánh giá CĐS. 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành bộ chỉ số đánh giá CĐS trong các cơ quan nhà nước tỉnh. Xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy chế về mở dữ liệu, kết nối, chia sẻ và sử dụng cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu hoàn thành theo lộ trình Chương trình hành động thúc đẩy CĐS giữa Bộ TTTT và UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hợp tác ghi nhớ với các tập đoàn Viettel, VNPT, FPT để thúc đẩy CĐS trên địa bàn. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

20220221-l2.jpg

Đồng chí Mai Sơn chủ trì buổi làm việc.

Tăng cường công tác quản lý báo chí, kiểm soát chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội; kịp thời phối hợp, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đăng thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng, sai sự thật. Chỉ đạo định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là công tác CĐS.

Về nhiệm vụ giữ hạng chỉ số CĐS của tỉnh, Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó phân tích cụ thể từng chỉ số để khắc phục những hạn chế. Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) trong tháng 3. Tập trung tuyên truyền về công tác CĐS thông qua các buổi tập huấn, hội nghị và trên các cổng thông tin điện tử. Năm nay, Sở sẽ tham mưu tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CĐS. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch về CĐS, phấn đấu duy trì vị trí Bắc Giang nằm trong nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước. 

Các đại biểu còn trao đổi về nhiệm vụ nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của các cơ quan khối Đảng; tham mưu xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến cơ quan khối Đảng. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan báo chí; tập trung tuyên truyền về công tác CĐS trên các kênh thông tin… 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng chí Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TTTT xác định, thời gian tới Sở phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong việc vận hành phần mềm. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; triển khai một số nền tảng CNTT, phần mềm phục vụ công tác CĐS; các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tăng cường tập huấn về CNTT cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh. 

20220221-l1.jpg

Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang Trần Minh Chiêu phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ Sở TTTT, góp phần đáng kể vào kết quả chỉ số CĐS của tỉnh trong năm qua, đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ số về CNTT, CĐS trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Liên quan đến xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ, đồng chí nhất trí giao cho Công an tỉnh chịu trách nhiệm. Các đơn vị, cơ quan khi xây dựng dự án CNTT phải thực hiện đúng quy định; Sở chủ động thẩm định các dự án, bảo đảm tính nâng cấp, mở rộng và tránh chồng chéo phần mềm ở cơ sở. Các sở, ngành chủ động rà soát các TTHC, bảo đảm đồng bộ với các bộ, ngành T.Ư để cập nhật trên hệ thống. 

Đối với nhiệm vụ số hóa TTHC, đồng chí đề nghị Sở TTTT khẩn trương hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa tỉnh trong tháng 2; tổ chức tập huấn cho cán bộ một cửa, CNTT các cấp trên địa bàn xong trong tháng 3. Cùng đó giao Sở chủ trì số hóa các TTHC đã thực hiện trước đây của các sở, ngành tỉnh, phấn đấu tỷ lệ cao hơn kế hoạch đề ra; chủ trì xây dựng cổng Open data trong năm nay. 

Đồng chí đề nghị Sở TTTT giới thiệu những điển hình trong triển khai thanh toán trực tuyến để tăng cường truyền thông. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan cập nhật dữ liệu về KT-XH của tỉnh lên hệ thống, phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo. Tham mưu ban hành quyết định thành lập tổ công tác vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC).  

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị Sở TTTT điều chỉnh, bổ sung lãnh đạo phụ trách đối với từng nhiệm vụ; đẩy nhanh thời gian thực hiện. Bổ sung nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu biểu dương, phê bình các sở, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác CĐS. Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền về CĐS, nhất là về giải pháp thực hiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

Liên quan đến xây dựng hạ tầng, nền tảng, đồng chí đề nghị bổ sung thêm ứng dụng công dân trên điện thoại để người dân nắm được quy trình giải quyết về TTHC, tình hình KT-XH của tỉnh; hoàn thành trong năm nay. Đề nghị Sở TTTT xây dựng xong IOC trong năm 2022 và hệ thống phòng họp không giấy tờ trong tháng 3 này. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý báo chí và kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng.

 

Khôi Nguyên/ http://baobacgiang.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top