Bắc Giang: Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số lần thứ nhất

Thứ năm, 27/01/2022 21:13

Ban chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

1643275217195-2.png

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, Ban chỉ đạo đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số. UBND tỉnh đã ban hành, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách, quy chuẩn kiến trúc cho việc xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố quan tâm thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung được giao trong Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 4 cấp các hệ thống thông tin trọng yếu. Toàn tỉnh đã cung cấp 1.380 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, hoàn thành 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện; hoàn thành tích hợp chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng đã đi vào nền nếp, ký số đạt tỷ lệ gần 100%, được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đứng đầu cả nước; Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2020 tỉnh Bắc Giang xếp hạng thứ 10/63 các tỉnh, thành phố; bước đầu đã hình thành kiến trúc nền tảng chính quyền điện tử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ; việc xây dựng các ứng dụng nền tảng chuyển đổi số còn chưa thống nhất, liên thông; hệ thống an toàn, an ninh thông tin còn chưa bảo đảm; việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước còn khó khăn...

 1643275230026-3.jpg

Tại hội nghị, Công an tỉnh, Sở TT&TT tỉnh ký kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn ghi nhận, đánh giá cao thành tích Bắc Giang đạt được trong năm qua về công tác CĐS. Để triển khai hiệu quả CĐS năm 2022, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế; chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện chuyển đổi số tại ngành mình, cấp mình; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phát triển hạ tầng số, ứng dụng hiệu quả các công nghệ cốt lõi trong quản lý điều hành để phát triển chính quyền số, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế số, đẩy nhanh chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức cộng đồng, tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân để hình thành công dân số; phấn đấu duy trì thứ hạng của chỉ số chuyển đổi số DTI tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp nhằm giữ vững an ninh nội bộ; bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử, phát thanh và truyền hình; hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.../.

 

Nguỵ An (Sở TT&TT Bắc Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top