Bắc Giang: Hội nghị giao ban báo chí quý 2 và sơ kết công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2011

Thứ tư, 29/06/2011 09:13

Ngày 28/6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý II và sơ kết công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2011. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo phòng PA83- Công an tỉnh; hội Nhà báo và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang; phòng Văn hoá Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đã tới dự.

img

Theo kết quả đánh giá công tác trong 6 tháng đầu năm 2011, các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích và thực hiện tốt sự định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các chủ trương mới đề ra theo từng tháng của Trung ương và địa phương. Những nội dung nổi bật được tập trung tuyên truyền bao gồm: tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với chương trình hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền cao điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tuyên truyền 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên và Năm Thanh niên 2011 và những ngày lễ lớn của dân tộc.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang đã thông tin nhanh, đầy đủ, kịp thời về mọi diễn biến của tình hình trong tỉnh, trong nước, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với các cơ quan báo chí, phòng Văn hoá thông tin và đài Truyền thanh các huyện, thành phố cũng mở các đợt cao điểm tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị quan trọng trên, tạo nên sự đồng bộ, mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thảo luận chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên truyền của báo chí Bắc Giang như: chưa có nhiều bài viết tập trung phân tích đánh giá sâu về các lĩnh vực của đời sống xã hội, chưa có các tác phẩm mang tính chất tổng kết, nhận định và đưa ra những lý giải, kiến giải về những vấn đề được dư luận quan tâm, còn thiếu những bài viết phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta v.v… qua đó bàn các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung định hướng trong quý III năm 2011, các cơ quan báo chí và tuyên truyền trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội trọng tâm sau: tuyên truyền việc thực hiện 5 chương trình phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015 của tỉnh; tuyên truyền việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tiếp tục tuyên truyền kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch HCM trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị khoá XI; kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới; các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt; công tác bảo vệ, tu bổ đê điều, phòng chống lụt bão; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt chú trọng tuyên truyền Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020.

Vân Hồng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top