Bắc Giang: Đến năm 2025, có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số

Thứ tư, 03/11/2021 18:40

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

20211103-m02.jpg

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nội dung phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số dưới nhiều hình thức, từng bước ứng dụng, nghiên cứu, làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật...) tạo ra các sản phẩm “Make in Viet Nam”; góp phần cho nền kinh tế tỉnh Bắc Giang bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Bắc Giang đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 1500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số để phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang.

Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch trên chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top