Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai, 24/05/2021 15:22

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn hóa tốc số 2361/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

1583577612803-Le-tan-VP.jpg
 

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn, Báo Bắc Giang, Hội nhà báo tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, sở, ban, ngành, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, thông suốt; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức; Các cơ quan báo chí của tỉnh đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, vị thế của tỉnh Bắc Giang; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới; Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội đối với những quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến tỉnh Bắc Giang cũng như đất nước; Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở đổi mới cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; coi trọng nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan ứng dụng công nghệ phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc trên địa bàn tỉnh và an toàn thông tin trên không gian mạng; Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin báo chí; kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về an ninh, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, phóng viên, của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Đây là thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đang tập trung mọi nguồn lực, cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ càng có ý nghĩa thúc đẩy các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông, đặc biệt là những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh./.

 

Vân Hồng (Sở TT&TT Bắc Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top