Bắc Giang: Ban hành Quyết định Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 27/09/2018 09:03

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2018 thay thế Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

20180927-l1.jpg

Ảnh minh họa

Quy định này gồm 3 Chương, 13 Điều. Theo đó, Chương II bao gồm các nội dung: Hoạt động thông tin đối ngoại và nội dung quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; Cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Bắc Giang; Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Giang; Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; Cung cấp thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Bắc Giang; Tổ chức sự kiện tại nước ngoài; Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài…
 
Trong Chương III của Quy định nêu rõ trách nhiệm chung đối với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện. Ngoài ra, cũng quy định riêng với các sở, ban, ngành liên quan. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT; đồng thời có trách nhiệm thực hiện các nội dung như:
 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên trong nước và quốc tế để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí trong nước viết về tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin báo chí theo quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý, vận hành chuyên mục thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh theo dõi, nghiên cứu dư luận báo chí có nội dung thông tin tác động đến tỉnh và chủ động đính chính, cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ các thông tin xuyên tạc, sai sự thật; Tổng hợp, theo dõi thông tin báo chí hàng ngày phản ánh về tỉnh. Khi có đủ cơ sở khẳng định cơ quan báo chí sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời yêu cầu cơ quan báo chí gỡ bỏ thông tin, cải chính, xin lỗi theo quy định của pháp luật.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2018 thay thế Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
Vân Khánh (Sở TT&TT Bắc Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top