Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường ATTT trong xử lý văn bản điện tử tại CQNN

Chủ nhật, 20/09/2020 18:27

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn vào ngày 1/4/2020. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT).

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 13/4/2020 và bãi bỏ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quy chế vận hành, liên thông văn bản qua mạng tin học giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quy chế này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn có liên quan đến hoạt động gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính (CQHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
20200421-pg6.jpg
 
Các vấn đề cụ thể trong nội dung của qui chế này bao gồm: quy định về hoạt động tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các CQHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; công tác quản lý, khai thác và sử dụng văn bản điện tử; quản lý, duy trì phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử.
 
Ngoài các nội dung chính như: Giá trị pháp lý và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử, Nguyên tắc và yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử, Các loại văn bản gửi, nhận dưới dạng điện tử, Sử dụng chữ ký số, chứng thư số, Bảo đảm giải pháp kết nối, liên thông, Yêu cầu và tạo lập hồ sơ điện tử, Nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử v.v... Quyết định 04/2020/QĐ-UBND đã đặc biệt nhấn mạnh đến công tác ATTT, an ninh thông tin với các nội dung cụ thể như:  
 
Việc kết nối phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của các CQHC nhà nước trên địa bàn tỉnh qua Trục kết nối, liên thông của Tỉnh phải được mã hóa, xác thực theo tiêu chuẩn về ATTT được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 
Các CQHC nhà nước có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan, đơn vị mình; Xây dựng quy chế bảo đảm ATTT của cơ quan mình; cử người phụ trách quản lý ATTT; kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm cho hệ thống thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTT.
 
Ngoài ra, Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các CQHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thể hiện rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong gửi, nhận văn bản điện tử, bao gồm:
 
- Cản trở, ngăn cản trái phép hoặc thay đổi quá trình gửi, nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của CQNN.
- Truy nhập, thay đổi, giả mạo, sao chép, tiết lộ, gửi, hủy trái phép một phần hoặc toàn bộ văn bản điện tử được trao đổi.
- Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tài khoản điện tử, khóa mật mã, chứng thư số của người khác để gửi, nhận văn bản điện tử.
- Lợi dụng việc trao đổi văn bản điện tử để tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác và những thông tin bí mật khác do pháp luật quy định.
- Tạo hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi phá hoại hạ tầng công nghệ trong gửi, nhận văn bản điện tử.
- Gửi, nhận văn bản thuộc loại mật, tối mật, tuyệt mật.
- Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, tài liệu, số liệu thuộc bí mật nhà nước trên máy tính và thiết bị điện tử có kết nối mạng.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top