Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

TIN TỨC

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 43/2017 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

02/11/2017 09:17 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong tuần 43/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 394 lỗ hổng trong đó có: có 22 lỗ hổng ở mức cao, 136 lỗ hổng mức trung bình, 09 lỗ hổng ở mức  thấp, 227 lỗ hổng chưa được đánh giá.


+ Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 3858/BTTTT-KHTC ngày 23/10/2017 gửi Bộ Tài chính đề xuất ban hành Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp chi cho công tác bảo đảm ATTT. 
 
+ Trong tuần ghi nhận 05 nhóm lỗ hổng, điểm yếu được cho là có thể gây ảnh hướng lớn đến người dùng tại Việt Nam. 
 
(Chi tiết tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần xem trong tệp đính kèm).

Tệp đính kèm:

Cục An toàn thông tin

Lượt truy cập: 1350

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)