Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 4 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thứ sáu, 01/11/2019 14:43

Bốn thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 1/11/2019 với tất các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện; sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2020.

 Bộ Y tế vừa quyết định về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Theo đó, Bộ Y tế áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm: công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật, gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế, cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.
 
20191119-pg3.jpg
 
Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ chính thức áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia với 4 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế cho tất cả doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị từ ngày 1/1/2020 (Ảnh minh họa: Internet)
 
Kết quả của các thủ tục hành chính kể trên là số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do, tiếp nhận công bố là bản điện tử có chữ ký và đóng dấu bằng chữ ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các Sở Y tế, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.
 
Được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, 4 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế mới được chọn áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia sẽ do Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, các đơn vị thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện.
 
Theo lộ trình được Bộ Y tế nêu rõ trong quyết định mới ban hành, thời gian thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế là từ ngày 1/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019 đối với tất các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện. Kể từ ngày 1/1/2020, sẽ thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia 4 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.
 
Trong Đề án phát triển CNTT y tế thông minh giai đoạn 2019 – 2025 được phê duyệt trung tuần tháng 10/2019 vừa qua, Bộ Y tế đã xác định rõ 1 trong 3 mục tiêu cụ thể của Đề án này chính là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, xây dựng nền quản trị y tế thông minh.
 
Để xây dựng nền quản trị y tế thông minh, Bộ Y tế đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc triển khai, hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành; ứng dụng phát triển giao dịch điện tử, xác thực điện tử, văn phòng điện tử ở các cơ quan, đơn vị.
 
Đồng thời, hoàn thành cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính trong năm 2020. Tăng cường xây dựng, triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế kết nối hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, bảo đảm 50%  số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế có số lượng hồ sơ lớn đạt mức 3, 4 vào năm 2020, 100% vào năm 2025.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top