An Giang: Tổng điều tra kinh tế để xây dựng chính sách phát triển kinh tế địa phương

Thứ tư, 21/07/2021 08:16

Đầu tháng 7-2021, tại Cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021, giai đoạn 2.

An-Giang-GD2.jpg

Các điều tra viên, giám sát viên đến cơ sở thu thập số liệu

Mục đích điều tra

Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Huỳnh Quang Minh cho biết, tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm cung cấp thông tin toàn diện về tình hình sản xuất - kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp; cơ sở kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước, qua đó đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động SXKD và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế để Trung ương và tỉnh xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế thời gian tới.

Đây là cơ sở để tính toán, tổng hợp chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). “Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện từ ngày 1-3 đến 30-5-2021. Giai đoạn 2, thực hiện từ ngày 1-7 đến 30-7-2021. Giai đoạn 1, chúng tôi thu thập số liệu khối DN và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Cụ thể, đã hoàn thành kê khai 6.904 DN; 899 đơn vị khối sự nghiệp và 121 đơn vị khối hiệp hội” - ông Minh chia sẻ.

Cuộc tổng điều tra lần này huy động 500 điều tra viên trên địa bàn toàn tỉnh, tham gia điều tra tại 117.123 cơ sở kinh doanh và 823 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Hình thức thu thập thông tin là gặp gỡ và hỏi đáp trực tiếp. Cuộc điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, tập trung thu thập các thông tin khu vực hộ kinh doanh cá thể không hoạt động SXKD trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng liên quan đến tình hình SXKD, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành, địa phương.

“Chúng tôi được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra kinh tế lần này, vì vậy đứng ở góc độ cơ sở kinh doanh, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với điều tra viên, giúp họ có thông tin chính xác, đầy đủ để làm công tác tổng hợp”- chị Trần Thị Lẹ (hộ kinh doanh cá thể phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) chia sẻ.

Những lưu ý đối với cuộc điều tra

Với yêu cầu quan trọng về nâng cao chất lượng thông tin điều tra, Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong điều tra, giúp điều tra viên thống kê, ghi chép và kiểm tra số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng điều tra, mỗi điều tra viên cần nắm vững kiến thức, kỹ năng và tuân thủ nghiêm quy trình điều tra.

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, để thực hiện nhiệm vụ đề ra đúng kế hoạch với chất lượng tốt, trước tiên các điều tra viên phải tuân thủ các quy định, quy trình tổng điều tra, nâng cao chất lượng thông tin. Bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, các điều tra viên phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

“Để tránh tâm lý e ngại khi kê khai đầy đủ, cơ sở sẽ bị tăng thuế, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp, các đơn vị thông tin, truyền thông tại địa bàn, thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm góp phần giúp điều tra viên đến cơ sở thu thập thông tin thuận lợi, dễ dàng…” - ông Minh chia sẻ thêm.

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, Ban Chỉ đạo tỉnh còn lưu ý Ban Chỉ đạo các cấp cần có phương án dự phòng để kịp thời hỗ trợ điều tra viên trong trường hợp không thể tiếp cận đối tượng để thu thập thông tin do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hoặc do đối tượng không chịu cung cấp thông tin. Thường xuyên theo dõi và nắm rõ diễn biến, tình hình thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những tình huống mới phát sinh nhằm xây dựng các kế hoạch ứng phó.

Nguồn: baoangiang.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top