An Giang: Tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021

Thứ hai, 21/06/2021 10:27

Ngày 18/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng giai đoạn 2, năm 2021, cho thành viên tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021; Báo cáo viên thuộc Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

An-Giang-tap-huan-GD2.jpg

Ông Huỳnh Quang Minh - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TĐT Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn II Tổng điều tra và hướng dẫn nghiệp vụ phiếu cá thể; Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu tôn giáo, tín ngưỡng; Hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cá thể; Hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Hướng dẫn điều tra viên hiểu rõ phạm vi, đối tượng điều tra, những công việc cần thu thập và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong quá trình điều tra tại địa bàn.  

Đặc biệt là phổ biến các nội dung cần lưu ý khi thực hiện tổng điều tra trong tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp. Thời gian thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30/7/2021.

An-Giang-tap-huan-GD2-1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Qua tập huấn, giúp cho đội ngũ điều tra viên các cấp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thu thập thông tin; từ đó thu thập số liệu quốc gia một cách đầy đủ, chính xác. Qua đó, giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Đảng, nhà nước có căn cứ  thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực./.

Nguồn: angiang.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top