An Giang: Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ sáu, 05/04/2019 08:59

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa ký quyết định phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.

20190405-M01.jpg 
 
Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực, quản trị đô thị tinh gọn và thông minh hơn. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường hiệu quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trên cơ sở các kết nối số, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và tận dụng dữ liệu mở. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công của thành phố; đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động của thành phố, cho phép họ nêu ý kiến, phản ánh các bức xúc, đối thoại với chính quyền và tham gia trong suốt quá trình xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường việc đảm bảo an ninh -Quốc phòng trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Đề án được xây dựng trên quan điểm cần có sự nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển đô thị thông minh; có sự chỉ đạo thống nhất giữa lãnh đạo các cấp của tỉnh; đảm bảo phù hợp với xu hướng chung, điều kiện của địa phương; có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng các bước đi vững chắc nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển thành phố theo hướng ngày càng thông minh hơn. Lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở, đảm bảo tính trung lập về công nghệ; chú trọng áp dụng các công nghệ ICT phù hợp với đô thị thông minh như Internet Vạn vật (IoT), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...

Đề án giai đoạn 2019-2025 tập trung vào thí điểm tại thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và một số địa phương tiêu biểu tại An Giang. Các lĩnh vực thực hiện bao gồm Chính quyền điện tử; Du lịch; An ninh-Quốc phòng; Y tế; Giáo dục; Môi trường; Quy hoạch đô thị; Giao thông vận tải; Nông nghiệp. Các lĩnh vực ưu tiên triển khai quy mô toàn tỉnh gồm chính quyền điện tử, du lịch, an ninh - quốc phòng trật tự, y tế, giáo dục và thí điểm một số lĩnh vực còn lại.

Giai đoạn 2022-2025 mở rộng quy mô triển khai các lĩnh vực đề cập trên và định hướng đến năm 2030 mở rộng quy mô các lĩnh vực khác.

Giải pháp chủ yếu của Đề án là về tổ chức, nhân sự, co chế, chính sách, tài chính, truyền thông, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người dân như đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động xây dựng đô thị thông minh; tăng cường tương tác với người dân với nội dung đơn giản, dễ hiểu, sinh động và đặc biệt là mang tính thực tiễn cao, nêu bật được lợi ích của từng giải pháp với cuộc sống của người dân. Trong đó, tận dụng tất cả các kênh thông tin truyền thông, kênh mạng xã hội, tin nhắn, diễn đàn trực tuyến, báo đài, tranh ảnh cổ động, quảng cáo ngoài trời…
.
UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện khung Đề án. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ khung Đề án và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch, Dự án... thực hiện cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

 
GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top