An Giang: Kiểm tra công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Thứ sáu, 23/04/2021 15:42

Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa có buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên về công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

tongdtkttbien.jpg

Tại buổi làm việc, huyện Tịnh Biên đã báo cáo kết quả thông tin và truyền thông Cuộc Tổng Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; báo cáo công tác triển khai các nội dung thí trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC).

Theo đó, các đại biểu huyện Tịnh Biên đã trình bày những khó khăn trong công tác triển khai, thử nghiệm. Đồng thời kiến nghị đến Sở, Ban, ngành tỉnh hỗ trợ một số nội dung để thực hiện tốt trong tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 như: Xây dựng biểu mẫu báo cáo dùng chung trên LRIS; Liên thông, đồng bộ phần mềm báo cáo chính phủ và phần mềm báo cáo, tổng hợp dữ liệu động (LRIS); Ngành Y tế khi triển khai phần mềm ứng dụng trên diện rộng cần thể hiện tính ứng dụng chuyên môn cao và đồng bộ hóa dữ liệu…

tongdtkttbien2.jpg

Công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn trong toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch,  nội dung của Cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Giúp các đối tượng điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ. Qua đó nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cuộc Tổng điều tra./.

Nguồn: angiang.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top