An Giang: Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ năm, 01/04/2021 14:05

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

20210316-l23.jpg

Ảnh minh họa

Việc kiểm tra, giám sát thực hiện đối với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Tổ thường trực cấp huyện, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, Điều tra viên và một số đơn vị điều tra ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Tổng điều tra từ đó có biện pháp xử lý kịp thời; Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác và khách quan của thông tin thu thập từ tổng điều tra; Kết quả kiểm tra, giám sát là một trong những căn cứ để xem xét đề nghị khen thưởng những trường hợp đạt thành tích xuất sắc hoặc xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng; Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong công tác kiểm tra, giám sát; Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, đúng thời gian quy định; Tránh gây khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát; Báo cáo kịp thời vướng mắc cho Ban Chỉ đạo cùng cấp hoặc cấp trên trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các khâu công việc trong Kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra của tỉnh: (1) Các thủ tục hành chính (các văn bản pháp lý liên quan tổ chức, thực hiện Tổng điều tra; văn bản chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ kinh phí của UBND các cấp; thẻ điều tra viên đeo khi tác nghiệp;...); (2) Công tác lập bảng kê các đơn vị điều tra (số lượng đơn vị điều tra được lập thừa, thiếu); (3) Công tác tuyên truyền (nội dung theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐT ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh); (4) Tình hình kê khai/cung cấp thông tin của các đơn vị điều tra (thuận lợi, khó khăn); (5) Kiểm tra thực địa tại địa bàn (quan sát Điều tra viên phỏng vấn tại đơn vị điều tra; trực tiếp phỏng vấn đơn vị điều tra); (6) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ (số lượng, thành phần, thời gian, trang thiết bị lớp tập huấn,..).

Phó Trưởng ban Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo Cục Thống kê, chịu trách nhiệm kiểm tra toàn diện các hoạt động của Tổng điều tra ở các đơn vị cấp huyện và cấp xã. Trong đó, trực tiếp giám sát các lớp tập huấn điều tra cơ sở cá thể, tôn giáo (trường hợp báo cáo viên là thành viên Tổ thường trực tỉnh). 

Thành viên Tổ thường trực tỉnh chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Tổng điều tra ở các đơn vị cấp huyện, cấp xã. Riêng thành viên Tổ thường trực là công chức thuộc cơ quan Cục Thống kê, được giao nhiệm vụ là Trưởng nhóm của nhóm công tác được phân công phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trưởng nhóm có nhiệm vụ: Đăng ký làm việc với các đối tượng được chọn kiểm tra, giám sát; điều phối công việc cho thành viên nhóm; trao đổi và thống nhất nghiệp vụ chuyên môn; tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo yêu cầu; kiến nghị - đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền; tham gia họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh. Giám sát viên tỉnh trực tiếp giám sát các lớp tập huấn điều tra cơ sở cá thể, tôn giáo (trường hợp báo cáo viên là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện).

Thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát dự kiến từ ngày nay đến ngày 09/7/2021.

Ngoài các kỳ kiểm tra, giám sát trên, khi cần thiết Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phân công kiểm tra, giám sát bổ sung (dưới hình thức đột xuất).

Chậm nhất sau 03 ngày khi kết thúc ở mỗi kỳ kiểm tra, giám sát, các trưởng nhóm tổng hợp các mẫu và thực hiện báo cáo gửi về bộ phận giúp việc Tổ thường trực (Phòng Thu thập Thông tin thống kê) để tổng hợp chung.

 

Nguồn: angiang.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top