Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

Văn bản CĐĐH: 832/QĐ-BTTTT

Số hiệu 832/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 31/05/2017
Ngày có hiệu lực 31/05/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 2. Bãi bỏ Quyết định số 1146/QĐ-BTTTT ngày 12/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QD832.pdf

Chi tiết văn bản