Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

Văn bản CĐĐH: 879/QĐ-BTTTT

Số hiệu 879/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày có hiệu lực 25/05/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

879-QĐ-BTTTT.pdf

Chi tiết văn bản