Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/10/2021

Văn bản CĐĐH: 610/QĐ-BTTTT

Số hiệu 610/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành 19/04/2016
Ngày có hiệu lực 19/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Quyết định số 1769/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

610-QD-BTTTT.pdf

Chi tiết văn bản