Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/11/2023

Văn bản CĐĐH: 509/QĐ-BTTTT

Số hiệu 509/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày có hiệu lực 05/04/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 132/2013/NĐ-CP
1819 /QĐ-TTg
36a/NQ-CP
1629/QĐ-BTTTT
Download

QĐ-509.PDF

Chi tiết văn bản