Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/07/2021

THÔNG BÁO

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại

14/09/2020 09:38 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 20/TB-TTĐN ngày 14/9/2020 của Cục Thông tin đối ngoại.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Cục Thông tin đối ngoại

Lượt truy cập: 599

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)