Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/07/2020

THÔNG BÁO

Tham luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

27/12/2019 15:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kính gửi: Quý vị đại biểu.

Bộ Thông tin và Truyền thông  trân trọng gửi tới Quý vị đại biểu toàn văn tham luận của Hội nghị dưới đây:


Lượt truy cập: 1763

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)