Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/05/2021

58 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị

1 ngày trước

Trong những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế, bất cập. Yêu cầu bức thiết hiện nay là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sách lý luận, chính trị trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1 ngày trước

Xuất bản sách lý luận, chính trị trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

1 ngày trước

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay Cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra như vũ bão, phát triển theo “cấp số nhân”. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, đây là cuộc cách mạng mà con người khó có thể hình dung được hết những điều sẽ xảy ra. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những tác động sâu sắc và to lớn trên nhiều lĩnh vực, không chỉ về kinh tế, xã hội và môi trường mà còn tác động trực tiếp đến lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Ở Việt Nam, mọi ngành nghề, lĩnh vực đều không nằm ngoài xu hướng trên, trong đó có ngành xuất bản. Sự tác động này tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra không ít thách thức cho ngành xuất bản, nhất là xuất bản sách lý luận, chính trị.

1 ngày trước

Hà Nội thành lập 10 thư viện, tủ sách cơ sở trong năm 2021

1 ngày trước

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 10/5/2021 tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân Thủ đô, phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

1 ngày trước

Ra mắt cuốn sách "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam"

15 ngày trước

Cuốn sách Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam là bức tranh chân thực đa màu sắc, khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tầm nhìn và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong tương lai. Sách do Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp xuất bản.

15 ngày trước

Hội sách trực tuyến mở ra nhiều cơ hội

15 ngày trước

Tại Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021, ngoài các sự kiện liên quan Ngày sách Việt Nam tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, tọa đàm, giao lưu về xu hướng chuyển đổi số; gặp gỡ tác giả, tác phẩm nổi tiếng... còn có những nét mới như sàn giao dịch bản quyền với sự tham gia của đông đảo đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước và nước ngoài, tạo dấu ấn thông qua việc tận dụng ưu thế của môi trường công nghệ số với công cụ tương tác trực tuyến.

15 ngày trước

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tỉnh Lạng Sơn năm 2021

17 ngày trước

Vừa qua, tại Trường THPT Chu Văn An (TP.Lạng Sơn), Sở TT&TT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cùng đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
 

17 ngày trước

Thừa Thiên Huế: Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

18 ngày trước

Mới đây, tại Trường THCS Nguyễn Duy, Sở Thông tin và Truyền Thông đã phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; ông Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đại diện lãnh đạo các Nhà Xuất bản, đơn vị phát hành cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện.

 
18 ngày trước

Sôi nổi Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 8

18 ngày trước

Sáng 20/4, tại Trường THPT Chuyên Lào Cai, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 8 năm 2021, với chủ đề “Sách trong thời đại công nghệ số”.

18 ngày trước