7 phần mềm nguồn mở dùng chung cho địa phương sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 08/03/2013 09:49

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng tại buổi nghe báo cáo kết quả Dự án Hỗ trợ địa phương xây dựng, hoàn thiện một số phần mềm nguồn mở theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 7/3/2013 tại Hà Nội.

img

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ kinh phí để 7 địa phương xây dựng 7 phần mềm nguồn mở, bao gồm các địa phương: Yên Bái, Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Phú Yên, Hải Dương và Quảng Nam.

Theo báo cáo của Vụ Công nghệ thông tin, dự án xây dựng phần mềm đã kết thúc, 7 sản phẩm của dự án đã được hoàn thành. Bộ Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông thụ hưởng đã nghiệm thu và sản phẩm đã được bàn giao cho các Sở quản lý để triển khai sử dụng tại địa phương. Kết quả của dự án bao gồm 7 sản phẩm, mỗi sản phẩm gồm những thành phần: phần mềm (bản cài đặt), cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn cài đặt và tài liệu hướng dẫn; mã nguồn và tài liệu thiết kế. Tất cả các sản phẩm này đã được Sở Thông tin và Truyền thông của các địa phương thụ hưởng chạy thử, đánh giá và nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định tại các văn bản của Bộ ban hành và yêu cầu của địa phương thụ hưởng.

Các sản phẩm đã được các địa phương thụ hưởng cài đặt sử dụng thử nghiệm phục vụ công việc, trong đó một số địa phương đã bước đầu triển khai nhân rộng sử dụng sản phẩm cho nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Sau khi được xây dựng xong và thử nghiệm tại các địa phương thụ thưởng, một số tỉnh khác như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai… cũng quan tâm và mong muốn sớm có được các sản phẩm này để khai thác sử dụng.

Nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án và thực hiện cam kết của các địa phương trong việc triển khai sử dụng các sản phẩm được xây dựng, ngày 05/02/2013 Bộ đã có công văn đề nghị UBND tỉnh của 7 địa phương thụ hưởng  bố trí nguồn lực và kinh phí để triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở đã được hỗ trợ xây dựng tại địa phương, lựa chọn một số đơn vị ứng dụng phần mềm nguồn mở đã được xây dựng để tiến hành triển khai thử nghiệm. Từ đó, xây dựng mô hình điểm về triển khai phần mềm nguồn mở làm cơ sở để đánh giá và nhân rộng.

Phát biểu tại buổi báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu Vụ CNTT đưa những phiên bản đầu tiên của 7 sản phẩm trên lên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT để cộng đồng CNTT-TT dùng thử, đánh giá và góp ý trong thời gian từ nay đến tháng 5/2013.

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top