6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác báo chí trong năm 2015

Thứ tư, 31/12/2014 10:19

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra sáng nay, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí trong năm qua; nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí cần tập trung triển khai trong năm 2015:

img

 Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền tạo không khí phấn chấn trong toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân bước vào Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Thứ ba, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2015: 85 năm thành lập Đảng; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...
 
Thứ tư, tạo sự chuyển biến thực sự trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của báo chí.
 
Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí.
 
Thứ sáu, thực hiện tốt  hơn việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo chí.
 
img
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị 
 
Trong phần kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ báo chí trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2015 là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, báo chí cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ. Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2015 và đầu năm 2016, cùng các nhiệm vụ quan trọng khác. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nặng nề trên, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các cơ quan báo chí, các nhà báo đều phải làm nỗ lực, cố gắng, không ngừng tự làm mới mình về tư duy, chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp, quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các giải pháp đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp thu chỉ đạo của  đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị,  Thường trực Ban Bí thư 
 
Thay mặt các cơ quan chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư để không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, nhất là định hướng mà đồng chí Lê Hồng Anh đã chỉ ra./.

 

Doãn Mạnh - Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top