6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in

Thứ hai, 23/06/2014 16:09

Ngày 19/6/2014, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Theo đó, có 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in.

img

 Nhà nước khuyến khích, ưu đãi thiết bị in tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường

 Những hành vi bị nghiêm cấm, gồm:

1. Chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ khác có nội dung: Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; Kích động bạo lực; Truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi truỵ, mê tín dị đoan…; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia…

2. Các cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động không có giấy phép hoạt động in, không đăng ký hoạt động, không khai báo hoạt động theo quy định của Nghị định này.

3. Lợi dụng hoạt động chế bản, in, gia công sau in, photocopy để tạo ra, phát tán trái phép sản phẩm in có nội dung sai trái; làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước; trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất hàng giả.

4. Chế bản, in, gia công sau in, photocopy vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Sử dụng thiết bị in phục vụ nội bộ để tạo ra sản phẩm in nhằm mục đích kinh doanh.

6. Sản xuất, nhập khẩu thiết bị trái quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định nhấn mạnh, Nhà nước khuyến khích, ưu đãi đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị in tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng, không sản xuất và nhập khẩu thiết bị in có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; có chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, tiền thuê đất với hoạt động in phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng yếu khác của đất nước.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông được giao giúp Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in trong phạm vi cả nước.

Nghị định cũng quy định về hoạt động in bao gồm: điều kiện hoạt động cơ sở in, chế bản, in, gia công sau in; sao chụp; hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in, nhập khẩu thiết bị ngành in.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2014.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top