3 dịch vụ công đáng quan tâm về bảo hiểm

Chủ nhật, 25/12/2022 22:20

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng mai táng phí, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là những dịch vụ công nổi bật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội được nhiều người dân sử dụng thời gian qua. Các dịch vụ công này mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách.

20221225-m22.jpg 

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và của ngành. Hiện các dịch vụ công này đều đạt kết quả tích cực, mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Gia hạn hơn 24 nghìn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Sau hơn 4 tháng triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý thành công 298 giao dịch Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cũng có gần 24 nghìn giao dịch thành công với dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không có giảm trừ mức đóng. Người tham gia chỉ cần nhập mã thẻ bảo hiểm y tế để thực hiện gia hạn.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Cổng Dịch vụ công quốc gia có gần 24 nghìn giao dịch thành công với dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không có giảm trừ mức đóng.

 

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là dịch vụ công được rất nhiều người dân quan tâm. Sau khi đưa vào triển khai thực tế, dịch vụ công này đã nhận được sự đánh giá cao và triển khai tích cực của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành các văn bản liên quan.

Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành tích hợp dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 7/2022.

Gần 760 hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng mai táng phí

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm dịch vụ công liên thông. Từ đó, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm dịch vụ công liên thông.

Qua đó, thực hiện liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, các nhóm dịch vụ công này đã triển khai thí điểm tại hai địa phương là thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam từ ngày 21/11. Chỉ sau khoảng 10 ngày, 2 địa phương thí điểm đã tiếp nhận 739 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 21 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 33 nghìn trường hợp

Ngày 12/4/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tính đến hết ngày 30/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 33.000 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Xuân Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top