20 cán bộ quản lý được đào tạo thuộc Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam”

Thứ tư, 29/10/2014 22:40

Trong kế hoạch triển khai Dự án"Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam", vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý là một khâu quan trọng trong việc đánh giá, dự đoán các nhu cầu và nguyện vọng mới của người dân và cộng đồng địa phương để lãnh đạo một chương trình truy nhập máy tính công cộng. Do vậy, cán bộ quản lý cần có nhận thức chung về Dự án và vai trò của cơ quan mình trong Dự án để xác định trách nhiệm và sự đóng góp cho sự đổi mới của Thư viện công cộng (TVCC) và Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

img

Toàn cảnh lễ khai giảng

Tiếp theo khóa đào tạo cán bộ thư viện công cộng tỉnh, từ ngày 27-31/10/2014, tại trụ sở Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên, Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng (đơn vị được lựa chọn để triển khai đào tạo) đã tổ chức khóa đào tạo chương trình cơ bản và nâng cao thuộc Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" (BMGF-VN) cho 20 học viên là cán bộ quản lý của Thư viện tỉnh, Bưu điện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Khóa đào tạo lần này triển khai các nội dung: Tầm nhìn và nhiệm vụ của Thư viện công cộng (TVCC) và Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX); Hiện thực hóa tầm nhìn và nhiệm vụ của TVCC và BĐVHX; Tiếp nhận và triển khai thành công Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" trong môn học QL1.CB – Quản lý các chương trình truy nhập công cộng và môn học QL2.CB - Duy trì bền vững thông qua đánh giá tác động và truyền thông vận động.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo nâng cao được tổ chức từ ngày 17-21/11/2014 sẽ giúp học viên có được kiến thức, kỹ năng để tiếp tục duy trì bền vững mục tiêu "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" sau khi Dự án đã hoàn thành.

    

 
Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung – Tây Nguyên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top