100% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống tại TP.HCM phải được thu gom và xử lý

Thứ hai, 02/10/2023 21:15

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% chất thải rắn và 100% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố được thu gom và xử lý theo quy định.

a14.png

Theo ông Trần Minh Quân - Chi cục trưởng Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), hiện nay TP.HCM đang triển khai nhiều chương trình góp phần nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.

Các chương trình này tập trung các chuyên đề bảo vệ môi trường khu vực nông thôn gắn với triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP.HCM Dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2025, đặt mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày.

Theo kế hoạch, có ít nhất 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân, tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung; vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước; vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.

Ít nhất 70% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; tối thiểu 98% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý. Có ít nhất 50% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Các đơn vị cấp huyện, có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả phải đạt 50%.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP đặt mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, được thu gom và xử lý theo đúng quy định phải đạt tỉ lệ 100%. Có 100% chất thải rắn và 100% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định.

Các huyện phải có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt, khu vực công cộng hoặc có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ, kênh rạch (tối thiểu đạt 35% số huyện).

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% hộ gia đình nông thôn và 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top