100% bệnh viện ở Hải Phòng cấm hút thuốc trong khuôn viên

Thứ tư, 23/09/2020 10:21

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống tác tại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, đồng thời nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc PCTHTL, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2020.

12.100--bệnh-viện-ở-Hải-Phòng.jpg

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp dán áp phích tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại các khoa trong bệnh viện.
 
Theo kế hoạch, Hải Phòng phấn đấu trong năm 2020: 100% bệnh viện có quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, trong đó 80% thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; Có 100 trường trung học cơ sở, 50 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; Các trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, và các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.
 
Cùng với đó, Thành phố Hải Phòng còn đặt ra các chỉ tiêu phải đạt được trong năm 2020 gồm: Có ít nhất 100 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực nhà hàng; 100% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; Có ít nhất 50 nhà máy, xí nghiệp trong thành phố (thuộc Liên đoàn Lao động) thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.
 
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đặt chỉ tiêu phấn đấu có ít nhất 100 lãnh đạo, chủ tịch công đoàn các đơn vị, sở, ban, ngành được tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTHTL và các văn bản liên quan; có ít nhất 900 cán bộ tham gia vào hoạt động PCTHTL được tập huấn về Luật PCTHTL, tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc,.
 
Mặt khác, Hải Phòng cũng đặt kế hoạch tổ chức ít nhất 1 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch không khói thuốc; 3 hội thi tuyên truyền PCTHTL cho công chức, viên chức, học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trong năm 2020.
 
Để các kế hoạch trên đạt hiệu quả cao, ngoài công tác chỉ đạo, Thành phố Hải Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. Đáng chú ý là tổ chức phổ biến thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử thành phố.
 
Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ cung cấp tài liệu, tờ rơi, pano… đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố; Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể, người dân như: Mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tổ chức các chương trình văn nghệ, trao đổi, tạo đàm, hội thi, hội thảo…
 
Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hải Phòng sẽ xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Tập huấn về tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan; Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật PCTHTL trên địa bàn…
 

Box: Thành phố Hải Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc.

 
Chu Quỳnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top