Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

TIN TỨC

Rà soát nội dung dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

03/04/2012 15:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/03/2012, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và lãnh đạo các Ban chuyên môn thuộc Quỹ đã có buổi làm việc nhằm rà soát nội dung dự thảo Thông tư Quy định việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015 và Thông tư Công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015. 
Dự thảo Thông tư về cơ bản đã hoàn thành, được đăng tải trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và gửi đến một số cơ quan, đơn vị để xin ý kiến đóng góp như: các Sở Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp viễn thông, các Cục, Vụ chức năng của Bộ TT&TT (Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Viễn thông); Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Đến nay, Quỹ đã nhận được ý kiến đóng góp cho Dự thảo. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị chức năng đều thống nhất với dự thảo Thông tư Quy định việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015 và Thông tư Công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015. Ngoài ra, các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa tập trung vào một số vấn đề như: định hướng chính sách, cơ chế cho chương trình; khởi động chương trình; xử lý tài chính cho thời điểm khi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 kết thúc, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015 chưa bắt đầu; các nguyên tắc tạm ứng, nghiệm thu, cấp phát, thanh quyết toán; phân cấp và thẩm quyền phê duyệt hồ sơ yêu cầu, phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, chế độ báo cáo; vai trò của Sở TT&TT trong triển khai chương trình… Quỹ đang tiến hành tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và sẽ giải trình đầy đủ theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện Dự thảo trình Bộ TT&TT.
 
Việc ban hành các Thông tư là vô cùng cần thiết nhằm tạo cơ sở xây dựng cơ chế chính sách và các quy định có liên quan đến việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015. Với  mục tiêu làm sao để quản lý tốt, thực thi có hiệu quả và đảm bảo tiến độ về thời gian, dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đang nỗ lực rất lớn trong việc hoàn thiện xây dựng các dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Thái Phượng

Lượt truy cập: 1629

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)