Chi tiết dự thảo văn bản QPPL

Trích dẫn
Dự thảo thông tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Ngày bắt đầu
24/08/2018
Ngày hết hạn
25/10/2018

Dự thảo khác liên quan

Dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức hấp thụ riêng đối với thiết bị vô tuyến cầm tay và đeo trên cơ thể người.

Ngày bắt đầu 08/07/2024 - Ngày hết hạn 08/09/2024

Hồ sơ dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày bắt đầu 02/07/2024 - Ngày hết hạn 02/09/2024

Dự thảo Thông tư Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 26/06/2024 - Ngày hết hạn 26/08/2024

Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành và bảo đảm các điều kiện cho hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 24/06/2024 - Ngày hết hạn 24/08/2024

Dự thảo Thông tư ban hành Bổ sung 1:2024 QCVN 126:2021/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”

Ngày bắt đầu 17/06/2024 - Ngày hết hạn 17/08/2024

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top