Chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành “12/2023/TT-BTTTT“

Số hiệu
12/2023/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung
Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Ngày ban hành
10/10/2023
Ngày có hiệu lực
27/11/2023
Ngày hết hiệu lực
(Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản
Thông tư
Lĩnh vực
Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Văn bản khác liên quan

Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
01/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Cơ cấu tổ chức

Thông tư sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023

icon-svg Xem chi tiết
29/03/2024
02/2024/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Lĩnh vực khác

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

icon-svg Xem chi tiết
29/03/2024
22/2023/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Lĩnh vực khác

Thông tư Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

icon-svg Xem chi tiết
31/12/2023
20/2023/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

icon-svg Xem chi tiết
29/12/2023
18/2023/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Lĩnh vực khác

Thông tư bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTTTT ban hành hoặc liên tịch ban hành

icon-svg Xem chi tiết
30/11/2023
17/2023/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Viễn thông, tần số vô tuyến điện

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz”

icon-svg Xem chi tiết
27/11/2023
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top