Quyết định số 2125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu
2125/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung
Về việc điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành
21/11/2022
Ngày có hiệu lực
01/12/2022
Ngày hết hiệu lực
(Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông