Chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành “11/TTLB“

Số hiệu
11/TTLB
Trích yếu nội dung
Hướng dẫn thực hiện chính sách tài trợ đối với xuất bản, báo chí
Ngày ban hành
20/02/1993
Ngày có hiệu lực
20/02/1993
Ngày hết hiệu lực
(Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản
Thông tư
Lĩnh vực
Thông tin, tuyên truyền
Cơ quan ban hành
Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt
Thứ trưởng: Tào Hữu Phùng, Vũ Khắc Liên

Văn bản khác liên quan

Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
503/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Xuất bản, in và phát hành

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

icon-svg Xem chi tiết
09/04/2024
163/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Cơ cấu tổ chức

Quyết định Chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

icon-svg Xem chi tiết
06/02/2024
142/QÐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định

Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

icon-svg Xem chi tiết
02/02/2024
106/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Lĩnh vực khác

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023

icon-svg Xem chi tiết
31/01/2024
01/CT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chỉ thị
Lĩnh vực khác

Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024

icon-svg Xem chi tiết
20/01/2024
48/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Cơ cấu tổ chức

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

icon-svg Xem chi tiết
18/01/2024
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top