Tags: tình yêu tổ quốc

Bồi đắp tình yêu tổ quốc qua tem bưu chính (Bài 2): Hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Bồi đắp tình yêu tổ quốc qua tem bưu chính (Bài 2): Hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Không chỉ đơn thuần thiết kế, sản xuất, phát hành và cung ứng các bộ tem bưu chính phổ thông và đặc biệt phục vụ công tác thanh toán cước phí, quảng bá tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam còn thường xuyên phối hợp với Hội Tem Việt Nam và một số cơ quan đơn vị, trường học để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực xung quanh con tem nhằm giáo dục lòng yêu nước đến thế hệ trẻ.

Bồi đắp tình yêu tổ quốc qua tem bưu chính (bài 1): Phương tiện thông tin đặc biệt

Bồi đắp tình yêu tổ quốc qua tem bưu chính (bài 1): Phương tiện thông tin đặc biệt

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thời gian qua Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, thù địch thông qua việc thiết kế, sản xuất, phát hành, trưng bày các bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng hàng nghìn bộ tem khác.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top