Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Tập huấn công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

11/12/2020 10:42 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/12/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua - khen thưởng năm 2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tới dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến. 


20201211-l1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của Ngành, trong những năm qua, Lãnh đạo Bộ TT&TT luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành. Hàng năm đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nắm vững các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nắm vững trình tự, nội dung, thủ tục lập hồ sơ trình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định.

Song song với đó, Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng với mục đích đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Bộ TT&TT quan tâm. Phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT và từng đơn vị cơ sở. Công tác khen thưởng bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời động viên, tôn vinh tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

20201211-l3.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thứ trưởng mong muốn các học viên tập trung để tiếp thu đầy đủ những nội dung, kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và nâng cao chất lượng hồ sơ khen thưởng, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

20201211-l4.jpg

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thế Thắng trình bày chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua - khen thưởng"

Nội dung Hội nghị bao gồm 03 chuyên đề về Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn lập hồ sơ trình xét khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước và một số nội dung cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng hiện nay và Hướng dẫn Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Bích Khuê

Lượt truy cập: 2137

Từ khóa: Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm, Hội nghị thi đua, khen thưởng, ngành TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)