Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

TIN TỨC

Bộ TT&TT tích cực đổi mới công tác thi đua khen thưởng

26/10/2017 15:32 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng đã tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua tại Bộ Thông tin và Truyền thông.


Để công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ TT&TT đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.
 
Nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đã được xây dựng và ban hành như: Chỉ thị số 105/CT-BTTTT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; Kế hoạch số 890/KH-BTTTT ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 1412/KH-BTTTT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017. Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành văn bản số 664/BTTTT-TĐKT ngày 03/3/2017 về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phối hợp triển khai phong trào “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” năm 2017 do Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động; Văn bản số 1249/BTTTT-TĐKT ngày 13/4/2017 về việc lựa chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
 
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đều được quán triệt, triển khai và phát động phong trào thi đua sâu rộng theo tinh thần Chỉ thị số 105/CT-BTTTT gắn với việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động như: Phong trào Doanh nghiệp hội nhập và phát triển; phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau. Các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thường xuyên hưởng ứng và phát động trong toàn Ngành, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Các giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo đã tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn ngành TTT&TT quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân.
 
Về công tác tuyên dương điển hình tiên tiến, Bộ đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo việc tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến để khích lệ, noi gương học tập, những điển hình tập thể, cá nhân được xét tặng, tôn vinh đều giữ vững và phát huy được tính gương mẫu, tích cực của mình, đồng thời có sức lan toả để các tập thể, cá nhân khác học tập. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí nói chung và cơ quan báo chí của Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; dành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng nhất định đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, chủ động khai thác các tin, bài để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong toàn quốc cũng như trong Ngành TT&TT. Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 đã có 3 đại diện điển hình tiên tiến nhất của ngành TT&TT tham dự bao gồm: đồng chí Nguyễn Kiên Trung, Phóng viên Báo Vietnamnet với nhiều tuyến bài xuất sắc liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam với thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ hạ tầng Internet Việt Nam, đẩy mạnh dịch vụ thương mại điện tử, Chính phủ điện tử Việt Nam một cách an toàn nhất; đồng chí Hồ Phương Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ, Viễn thông Phú Yên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đạt Giải nhất cuộc thi “Sáng tạo VNPT” năm 2016 do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức. Họ là đại diện cho ba lĩnh vực mũi chọn của Ngành bao gồm: Công nghệ thông tin; Văn hóa tư tưởng – báo chí; Viễn thông.
 
Ngoài ra, công tác khen thưởng cũng được đổi mới để nâng cao chất lượng. Theo đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo và quán triệt công tác khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Đồng thời thường xuyên quan tâm chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của Ngành. Phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất.

Nguồn: Tạp chí CNTT&TT

Lượt truy cập: 1780

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)