Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

13/02/2023 16:49 CH Xem cỡ chữ

 Kết luận thanh tra số 134/KL-TTra ngày 02/02/2023 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Lượt truy cập: 379

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)