Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 20/03/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà

31/01/2023 08:09 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra 90/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 369

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)