Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà

31/01/2023 08:09 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra 90/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Trần Nguyễn Hà của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 1761

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)