Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/03/2024

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Văn hóa Cửu Đức

18/01/2023 15:42 CH Xem cỡ chữ

 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 85/QĐ-XPHC ngày 17/01/2023 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Lượt truy cập: 2092

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)