Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên

05/12/2022 17:27 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1039/KLKT-CXBIPH ngày 11/10/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH công nghệ mã vạch Kỷ Nguyên của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


Lượt truy cập: 1384

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)